Předseda:

  • Eva Kacanu

Členové předsednictva:

  • Pavel Šibrava
  • Ondřej Pítr

Členové revizní komise:

  • Miroslava Obrová
  • Jan Vaněk

Adresa

  • Tř. 17. listopadu 3, 772 00 Olomouc
  • IČ: 26997452
  • MV ČR: č.j. VS/1-1/60 729/05-R
  • Rejstřík
  • Bankovní spojení: KB, a.s. – č.ú.: 51-1035190267/0100

Kontakt: