Pardubice Bez Bariér Open 2023

Vážení sportovní přátelé,
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na mítink Pardubice Bez Bariér Open 2023.

Akce proběhne v neděli 17. září 2023 od 10,30 hodin na Městském atletickém stadiónu v Pardubicích. Předpokládaný konec akce je kolem 16. hodiny.
Závod je sankcionovaný!
Přihlášky zašlete, prosím, do 20. 8. 2023 na mailovou adresu petr@atletikabb.cz . Do přihlášek vpisujte i nutný doprovod či trenéra. Díky tomu bude možné připravit pro ně akreditace dopředu a urychlí to odbavení u prezentace. Osoby bez akreditace, vesty rozhodčího nebo startovního čísla nebudou na plochu vpuštěny, případně mohou být ze závodní plochy vykázány.

Máme v plánu vypsat soutěže dětí (60m, 60m sedících, raketka, raketka sedících), prosím uvádějte do přihlášky.
Soutěže rodinných příslušníků (nehandicapovaní) nebudeme při tomto závodě vypisovat !!
Systém vyhlašování bude stejný jako v minulých letech. Výsledky budou přepočítávány podle RAZY. Budou vyhlašování 3 nejlepší závodníci v disciplíně. Pravděpodobně budou některé kategorie sloučené, stejně jako na jarní VELKÉ CENĚ PARDUBIC. Máme v plánu nastavit jiný přepočtový systém u sluchově postižených atletů, aby více korespondoval s hodnocením ostatních skupin (viz Raza). Při výpočtu budeme jistě vycházet z hodnoty českého, příp. světového rekordu.
Závod je sankcionovaný! Mezinárodním technickým delegátem je Dave Jessett. Při tomto závodě bude důrazněji brán zřetel na dodržování všech pravidel, mj. na dodržování času pro kurtování a rozcvičení, nebo také přítomnost telefonů/fotoaparátů a jiných elektronických zařízeních v sektorech. Proto je třeba s tím dopředu počítat.

Upozorňujeme na termíny přihlášek a s tím související výše startovného:
Přihlášky do 20. 8. - startovné 300,-- Kč/osobu/celý závod bez ohledu na počet disciplín. Jeden závodník se může přihlásit max. na tři disciplíny.

Po uzavření přihlášek bude vystavena faktura, která musí být uhrazena nejpozději v den závodu. V případě, že nebude startovné v tomto termínu uhrazeno, nebude závodník následně připuštěn do soutěže. Startovné (resp. náklady spojené s přihlášením závodníka do soutěže - již objednaná startovní čísla, účastnická trička, občerstvení, administrace) se v případě neúčasti závodníka nevrací.

Na další přihlášky nebude brán zřetel.

Pro sportovce a doprovody budeme zajišťovat dotované obědy, cena za jeden oběd 100,-- Kč. Uveďte, prosím, do přihlášky počet obědů, připočítáme je do faktury ke startovnému. Na dotovaný oběd mají nárok sportovci, jejich povinné doprovody a vedoucí výpravy. Pokud by chtěl oběd někdo další (rodinný příslušnici, fanoušci atd.), prosíme o nahlášení předem. Oběd pak bude za cenu 150,-- Kč. Obědy budou objednány na počet (uveďte do emailu), nebude možné dokoupení na místě. K dispozici ale bude bufet, kde je možné si pochutiny, kávu, čaj a další drobné občerstvení zakoupit.

Průběžně doplňujeme informace do stránky akce na našem webu

Těšíme se na Vaši účast!
organizátoři akce
z Atletiky Bez Bariér Pardubice

datum: 09 Aug 2023 autor: Petr Friš
Content Management Powered by CuteNews
Nowadays, Canada Slots-Online-Canada.ca is home to 200+ licensed gambling establishments that operate 76,000+ slots and 2,200+ table games.