Pardubice Bez Bariér Open 2022

Vážení sportovní přátelé,
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na atletický mítink Pardubice Bez Bariér Open 2022.
Akce proběhne v neděli 18. září 2022 od 10,30 hodin na Městském atletickém stadiónu v Pardubicích. Předpokládaný konec akce je kolem 16. hodiny.

Závod je sankcionovaný!

Přihlášky zašlete, prosím, nejpozději do 19. 8. 2022 na tuto mailovou adresu. Potom bude zpracován časový program akce a znovu rozeslány informace o všech vypsaných disciplínách (min. účast 3 závodníků a disciplíně). Jednotlivé soutěže jsou vypsány OPEN, tedy bez ohledu na věkovou kategorii. V případě zájmu může být vypsán samostatný závod pro mládež (60 m, míček apod.).

Systém vyhlašování bude stejný jako v předchozích letech. Budou vyhlašování 3 nejlepší závodníci v disciplíně. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě malého počtu závodníků některé kategorie sloučit.

Upozorňujeme na termíny přihlášek a s tím související výše startovného:

Přihlášky do 19. 8. - startovné 200,-- Kč/osobu/celý závod bez ohledu na počet disciplín. Na další přihlášky nebude brán zřetel.

Ze startovného bude hrazen i oběd pro účastníky akce, proto, pokud chcete zajistit oběd pro doprovody, je třeba nahlásit i je. Výše úhrady za oběd pro doprovod je 100,-- Kč.
Platba za přihlášky bude formou faktury, která bude vystavena po obdržení přihlášky. Peníze za propadlé starty/obědy se nevrací.

Průběžně doplňujeme informace do stránky akce na našem webu: ZDE

datum: 23 Jul 2022 autor: Eva Hrdinová
Content Management Powered by CuteNews
Nowadays, Canada Slots-Online-Canada.ca is home to 200+ licensed gambling establishments that operate 76,000+ slots and 2,200+ table games.