Velká cena města Pardubic

Vážení sportovní přátelé,
i když nám jarní události trošku zamíchaly plány, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na letošní první atletický mítink Velká cena města Pardubic v atletice handicapovaných 2020 (původní termín 3. 5. 2020).
Akce proběhne v sobotu 8. srpna 2020 od 10,30 hodin na Městském atletickém stadiónu v Pardubicích. Předpokládaný konec akce je kolem 16. hodiny. Leták.
Závod je sankcionovaný!

V tuto chvíli zjišťujeme předběžný zájem.
Rádi bychom nabídli vedle tradičních vrhačských disciplín pro stojící i sedící i možnost vypsání disciplín dalších (v případě účasti min. 3 závodníků). Přihlášky zašlete, prosím, do 30. 6. 2020 na tuto mailovou adresu. Potom bude zpracován časový program akce a znovu rozeslány informace. I systém vyhlašování se oproti minulým letům mění. Budou vyhlašování 3 nejlepší závodníci v disciplíně. Pravděpodobně budou některé kategorie sloučené, stejně jako na podzimním mítinku PARDUBICE BEZ BARIÉR OPEN (ten se letos uskuteční v nedělí 20. 9.). V závislosti na finanční podpoře partnerů akce pořadatelé zvažují výši příspěvku na cestovné i finanční odměny vyhlašovaným. Toto bude ještě upřesněno.

Upozorňujeme na termíny přihlášek a s tím související výše startovného:
Přihlášky do 30. 6. - startovné 100,-- Kč/osobu/celý závod bez ohledu na počet disciplín. Termín 15. 6. na přiloženém letáku jsme posunuli na 30. 6. V případě pozdějších přihlášek se startovné navyšuje - do 26. 7. na částku 300 Kč za závodníka, později 500 Kč.

Průběžně doplňujeme informace do stránky akce na našem webu.

Těšíme se na Vaši účast!
Organizátoři akce z Atletiky Bez Bariér Pardubice

datum: 11 Jun 2020 autor: Eva Hrdinová
Content Management Powered by CuteNews