Valná hromada 2016

Vážení členové Atletiky vozíčkářů,  

předsednictvo Atletiky vozíčkářů svolává Valnou hromadu a to podle stanov čl.III, bod 2 písmeno

b)   Valnou hromadu svolává k zasedání předsednictvo nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou zaslanou členům, a to buď na poštovní či elektronickou adresu.

Tímto bych Vás chtěla  pozvala na  řádnou Valnou hromadu 2016, která se bude konat 11.12.2016 v Olomouci a to v Klubu důchodců na Peškove ul. č.1 , Olomouc.

Pozvánku a program najdete v příloze, kde také najdete dopis členům, kteří nemají zaplacený členský příspěvek  a tím nemají splněnou členskou povinnost.

Žádám o písemné potvrzení přijetí této zprávy a také o potvrzení své účasti či neúčasti na VH dle termínu v pozvánce, tato informace je nutná kvůli stravě a  také místu  konání. 

Děkuji za spolupráci a těším se na setkání v Olomouci

Předsednictvo Atletiky vozíčkářů

Mgr.Eva Kacanu

předseda spolku

tel. 737 331 905

datum: 28 Nov 2016 autor: Eva Kacanu
Content Management Powered by CuteNews