ME - Grosseto

Velké poděkování patří všem členům realizačního týmu, zejména řidičům, kteří nás přivezli v pořádku na závody a pak zpět domů, ale také všem ostatním členům RT, kteří jsou vždy tam, kde je potřebujeme.  Opravdu moc děkuji za Vaší velkou pomocí, bez které by to bylo velmi složité a hlavně nereálné, abychom se mohli bez větších problémů zúčastnit.

Jelikož se nejednalo o výjezd členů AV ale, o výjezd reprezentace ČATHS dovoluji zrekapitulovat následující:   Účastnici ME byli rozděleni na 3 skupiny a to reprezentace A, B, C, (tato pravidla všichni dostali a jsou k dispozici také na stránkách ČATHS ) což znamenalo:

Reprezentace A sportovci, kteří mají 3 x splněný A limit pro LPH 2016 (2X na sankcionovaných závodech, 1x na ostatních závodech) na základě toho měli účast plně hrazenou. (Kacanu, Běleš, Vaněk, Zvolánek, Kisý, Jakschová) - plně hrazená účast na ME.

Reprezentace B - sportovci, kteří mají 3x splněný B limit pro účast na LPH  (2X na sankcionovaných závodech, 1x na ostatních závodech) na základě toho mají plně hrazené startovné, ostatní náklady si plně hradili sami. Čelanská. Bylo ji uhrazeno startovné ve výši 600Eur.

Reprezentace C, jsou sportovci, kteří mají splněný 3x limit na ME (2x na sankcionovaných závodech a 1x na jakýchkoliv) těmto bylo přispěno 200Eur na startovné, ostatní náklady si plně hradili sami. Muziková, Serbus, Petrouš, Obrová . Bylo jim přispěno na startovné 200Eur na osobu.

Všichni byli předem informováni a sami se rozhodli, zda pojedou za daných podmínek a náklady si uhradí.

Z finančních důvodů jsme také bydleli na 2 skupiny, což sice nebylo nejlepší, ale na druhou stranu samoplátci ušetřili značnou částku a to je naprosto pochopitelná volba.

To, že bydlel Martin Zvolánek jako reprezentant zařazen do A, také jinde, byla jeho volba neb si vzal sebou rodinu a jeho náklady mu budou částečně refundovány.

Účast byla také  plně hrazena oficiálním doprovodům: Musilová, Bělešová, Pítr. Bylo také uhrazeno cestovní pojištění druhým řidičům auta (které bylo půjčené a na ruční řízení) Obrová a Adámek , ostatní náklady si hradily sami.

Byla bych moc ráda, pokud by bylo možné všem uhradit plně účast na ME a ještě raději bych byla, pokud by bylo možné vzít všechny, kdo měli splněný limit,  ale  to bohužel nešlo, jak jsem vás informovala, finanční situace, to neumožnila.  Máme jako atletika ČATHS k dispozici 440 000,-Kč a startovné na ME bylo  600Eur /osoba, nejlevnější ubytování 83 Eur/osoba/den + doprava. Takže si to může, každý spočítat kolik je to peněz.  Jen startovné  vyšlo cca 180 000,-Kč , ubytování cca 140 000,-Kč  a doprava obě auta cca 18 000,-Kč. To jen, abychom si  ujasnili jak to je.

Ještě jednou děkuji za vaší účast a přeji ať se daří co nejlépe.

Kompletní výsledky

datum: 24 Jun 2016 autor: Eva Kacanu
Content Management Powered by CuteNews