Suspendace všech aktivit a členských práv ČPV v rámci IPC

Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) po prostudování všech soudních rozhodnutí vydaných ve sporu o členství Českého svazu tělesně postižených sportovců (ČSTPS) v ČPV sáhnul k výjimečnému prostředku, jakým je suspendace všech aktivit a členských práv ČPV v rámci IPC, kromě jediného práva, totiž práva nominovat sportovce na soutěže (IPC se chce v této fázi vyhnout poškození sportovců). IPC suspendoval ČPV z důvodu dlouholeté diskriminace svého člena, tedy ČSTPS a definoval pět povinností, které ČPV jako člen IPC porušuje viz níže. Suspendace může být odvolána pouze po narovnání plnění všech definovaných povinností. Při nenarovnání pozice ČPV může IPC zaujmout i tvrdší postoj vůči ČPV.

 

Povinnosti člena IPC porušované ze strany ČPV

 

1. Povinnost 2.1.2

- Všechny národní paralympijské výbory (NPV) musí přispívat k rozvoji vize, mise a cílů stanovených ve stanovách IPC.

 Jednání ČPV je v rozporu s vizí a posláním IPC; výkonný ředitel IPC v dopise doslova píše: „vaše pokračující uchylování se k soudním sporům, a zejména zcela neopodstatněná soudní odvolání mají zničující dopad na paralympijské hodnoty obsažené v tomto paragrafu“.

 

2. Povinnost 2.1.7.

- Informovat IPC o všech záležitostech, které by mohly bránit efektivnímu rozvoji paralympijského hnutí nebo které by mohly negativně ovlivnit IPC nebo Paralympijské hry.

Dopis IPC uvádí: „selhali jste v udržování odpovídající informovanosti IPC o všech záležitostech, které by mohly brzdit efektivní rozvoj paralympijského hnutí. Vyjadřoval jsem se k vašemu poslednímu dopisu, že tento nemůže být považován za poctivý report na základě relevantních skutečností, ale spíše jde o selektivní a sobě sloužící report“.

 

 

3. Povinnost 2.2.3.

- Fungovat jako národní organizace pro sporty řízené IPC.

IPC v dopise píše: „selháváte v roli národní řídící organizace pro sporty řízené IPC“; jednotlivé sporty nemají totiž v ČPV své zastoupení a podle stanov ČPV je ani nemohou mít.

 

4. Povinnost 2.2.6

– zahrnout do výběru pro národní paralympijský tým všechny sportovce z příslušné země/teritoria, bez jakékoliv formy diskriminace, kteří se v souladu s příslušnou mezinárodní sportovní federací kvalifikovali na Paralympijské hry.

IPC doslova píše: „ upíráním členských práv ČSTPS selháváte v zahrnutí všech sportovců ČR do výběru pro reprezentační tým bez jakékoliv formy diskriminace, kteří v souladu s příslušnou mezinárodní sportovní federací splnili kvalifikační kritéria na Paralympijské hry. Posuzujeme jako formu diskriminace nezákonně vyloučit řídící svaz pro určitý typ postižení a následně nutit tuto skupinu sportovců ke členství v separátní organizaci, založené účelově jako náhražka legitimního člena.“

 

5. Povinnost 2.2.8.

- Dodržovat standardy, kde je to možné, podobné těm v IPC při svolávání jednání, nominacích do výkonných orgánů, volbách, běžných demokratických principech a při etickém kodexu IPC.

IPC píše: „selháváte po mnoho let v dodržování standardů podobných těm, které jsou zavedeny v IPC ve vztahu k ohlašování schůzí, nominacím do funkcí, k volbám, obecným demokratickým praktikám. Vaše vyloučení ČSTPS je antitezí demokratického řízení“. Pro nápravu porušování stanov IPC je nutné vytvořit zcela novou strukturu ČPV, poněvadž v rámci té stávající nelze uskutečnit volby, není zaveden institut valné hromady, kontrolní orgán nemá reálné pravomoci a své zastoupení především nemohou mít jednotlivé sporty.

datum: 09 Dec 2011 autor: OSAV
Content Management Powered by CuteNews