Vyjádření předsednictva OSAV k výsledku dopingové kontroly Jany Fesslové

Dle sdělení Antidopingového výboru ČR ze dne 29. 7. 2010, výboru ČATHS, došlo při antidopingové kontrole provedené při Mistrovství ČR vozíčkářů v atletice v Olomouci dne 27. 6. 2010 k porušení antidopingového pravidla podle čl. 2.1 Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice (dále jen Směrnice), když byly v odebraném vzorku moči atletky Jany Fesslové nalezeny zakázané látky morfin a pentazocin.

 

Výkonný výbor ČATHS pozastavil dne 4. 8. 2010 výše zmíněné atletce s okamžitou platností závodní činnost.

 

Členové předsednictva OSAV a vedení Sekce atletiky (vozíčkářů) ČATHS na přelomu května a června t. r. upozornili manažerku státní reprezentace a členku VV ČATHS Mgr. Jaroslavu Krakovičovou na skutečnost, že atletka Jana Fesslová pravděpodobně užívá léky obsahující ve sportu zakázané látky, na které jí nebyla udělena terapeutická výjimka pro použití léků se zakázanými látkami sportovcem se zdokumentovaným onemocněním (tzv. TUE).

 

Vedením ČATHS byly po zmíněné atletce neprodleně požadovány veškeré podklady nutné k požádání o terapeutickou výjimku. Jana Fesslová podklady nedodala, výjimku předem neobdržela, a přesto nastoupila do závodu, po jehož ukončení byly ve vzorku její moči nalezeny zakázané látky morfin a pentazocin.

 

Předsednictvo OSAV a vedení Sekce atletiky (vozíčkářů) ČATHS se proto domnívá, že atletka Jana Fesslová hrubě zanedbala své povinnosti Sportovce dle Směrnice (zejména body 1.2.3 a 2.1.1).

 

Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice

datum: 02 Sep 2010 autor: OSAV
Content Management Powered by CuteNews